+48 791 409 633 Rezerwuj samochód

Polityka prywatności

Polityka przetwarzania danych osobowych

Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie powierzonych nam danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO), ustala się poniższą klauzulę informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych.

Przetwarzamy dane w sposób rzetelny, zgodny z prawem oraz dbamy, aby przetwarzanie nie naruszało praw i wolności. Dane przetwarzamy w sposób bezpieczny.

1. Administratorem Danych Osobowych jest właściciel marki CCARS®️ – firma VOID sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-526), NIP 7011099951 (dalej: Administrator). Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@ccars.pl.

2. Każde przetwarzanie Danych Osobowych jest oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawierania i wykonania umów najmu pojazdów oraz świadczenia usług transportu osobowego, których stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. B RODO), a także wykonania obowiązków prawnych, wynikających z przedmiotu prowadzonej działalności jak m.in. wystawienie faktury, wykonanie obowiązków księgowych i podatkowych (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane Osobowe przetwarzane są również w celu komunikacji biznesowej dotyczącej oferowania przez Administratora produktów i usług (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Wszystkie informacje, przekazane Administratorowi w celu świadczenia usług są traktowane jako poufne. Przetwarzane Dane Osobowe to dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania/siedziba firmy, adres rozpoczęcia/zakończenia usługi oraz numer NIP. Dane Osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa – tylko w sytuacji otrzymania żądania w oparciu o stosowną podstawę prawną oraz podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Spółki – Towarzystwa Ubezpieczeniowe, organy ścigania, służby ratunkowe.

4. Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji umowy i wykonania usługi.

6. Administrator przetwarza Dane Osobowe do końca okresu przedawnień roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dane Osobowe, przetwarzane w celach marketingowych, przechowywane są do czasu zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego ich dalszego przechowywania.

7. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do Danych Osobowych i otrzymania ich kopii, a także sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych.

8. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

Polityka bezpieczeństwa Cookies

W celu poprawnego działania strony internetowej CCARS.PL (dalej: strona internetowa) wprowadza się politykę bezpieczeństwa w zakresie plików cookies, która jest adresowana do użytkowników serwisu i określa rodzaj, zakres, sposób korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki użytkownika.

Administratorem cookies jest właściciel marki CCARS®️ – firma VOID sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-526), NIP 7011099951.

Pliki cookies to pliki, które są przechowywane w urządzeniach użytkownika podczas przeglądania strony internetowej, zapamiętujące i zapisujące dane informatyczne. Pliki cookies pozwalają na identyfikację urządzenia użytkownika, dzięki czemu serwis internetowy jest dostosowany do preferencji użytkownika. Pliki przechowywane są przez określony czas, z zastrzeżeniem, że istnieje możliwość wcześniejszego, manualnego usunięcia plików cookies z poziomu przeglądarki. W przypadku korzystania ze strony internetowej, pliki zbierane są automatycznie i dotyczą m.in. systemu operacyjnego i danych dotyczących przeglądarki internetowej. Dane mogą zostać zapisane w logach serwera u operatora hostingowego i są wykorzystywane w celu optymalizacji serwisu i tworzenia statystyk, a także dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika.

Administrator informuje, iż możliwe jest przeglądanie serwisu bez użycia plików cookies. Wymaga to włączenia odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej użytkownika. Zgoda na przechowywanie i dostęp do cookies użytkownik wyraża swoimi ustawieniami w przeglądarce.

Administrator informuje, że strona internetowa jest szyfrowana Certyfikatem SSL, co gwarantuje szyfrowanie danych strony internetowej, a pliki zbierane są automatycznie i dotyczą m.in. systemu operacyjnego i danych dotyczących przeglądarki internetowej. Dane mogą zostać zapisane w logach serwera u operatora hostingowego i są wykorzystywane w celu optymalizacji serwisu i tworzenia statystyk, a także dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika.

Jeśli chcesz zarezerwować samochód lub masz pytania,
skontaktuj się z nami mailowo lub dzwoniąc pod numer:

+48 791 409 633